Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
11

De kerkelijke hoogleraren bij eenzelfde universiteit fungeren bij toerbeurt telkens gedurende een academisch jaar als voorzitter en regelen de zorg voor het bijhouden van het album der Kerk en voor de verdere administratieve aangelegenheden ter plaatse in onderling overleg.