Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
10

De verdeling van deze vakken over de hoogleraren en de vaststelling van het aantal uren, waarin een bepaald vak zal worden gedoceerd, geschiedt onder goedkeuring van de generale synode door de commissie voor het theologisch hoger onderwijs, de vergadering der kerkelijke hoogleraren gehoord.