Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 2.

De commissie voor het theologisch hoger onderwijs.

Lid
3

Men kan niet tegelijk lid van deze commissie zijn en kerkelijk hoogleraar of rector van het seminarium, bedoeld in art. 13 van deze ordinantie.