Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 2.

De commissie voor het theologisch hoger onderwijs.

Lid
2

Deze commissie telt zeven leden, door de generale synode benoemd uit de lidmaten der Kerk, onder wie ten hoogste vier leden uit de predikanten en tenminste twee leden uit haar midden.