Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 2.

De commissie voor het theologisch hoger onderwijs.

Lid
1

Bij haar voortdurende zorg voor de opleiding en vorming van de dienaren des Woords wordt de generale synode bijgestaan door een commissie voor het theologisch hoger onderwijs.