Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 1.

De opleiding en vorming van de dienaar des Woords.

Lid
3

Aan de kerkelijke en andere, daartoe door de generale synode uitgenodigde, hoogleraren is mede toevertrouwd het betonen van geestelijke zorg aan hen, die in het album der Kerk zijn ingeschreven.