Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 1.

De opleiding en vorming van de dienaar des Woords.

Lid
2

Aan de kerkelijke hoogleraren en aan andere, daartoe door de Kerk uitgenodigde, hoogleraren der universiteit is bij de theologische opleiding opgedragen bijzondere zorg te besteden aan de vorming tot het ambt van dienaar des Woords.