Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 1.

De opleiding en vorming van de dienaar des Woords.

Lid
1

De opleiding van de dienaar des Woords geschiedt aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteiten te Leiden, Groningen en Utrecht en aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam.