Ordinantie voor het apostolaat.

 

III. De arbeid ter kerstening.

A. Het getuigenis tegenover overheid en volk.

Artikel 21.

De gedeputeerde bij de overheid.

Lid
3

Op de gedeputeerde is het bepaalde in het derde lid van art. 27 van de ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen van overeenkomstige toepassing.