Ordinantie voor het apostolaat.

 

III. De arbeid ter kerstening.

A. Het getuigenis tegenover overheid en volk.

Artikel 21.

De gedeputeerde bij de overheid.

Lid
1

De generale synode pleegt het overleg met de burgerlijke overheden, voorzover niet door de generale synode aan andere organen toevertrouwd, door een gedeputeerde bij de overheid, die door haar wordt benoemd en aan haar verantwoording verschuldigd is en zo nodig wordt bijgestaan door daartoe door de generale synode uitgenodigde leden der Kerk.