Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 9.

Verkiezing door de kerkeraad.

Lid
4

De aanbevelingen voor de vacatures van een kerkvoogd worden door de kerkeraad aan het college van kerkvoogden der gemeente of, in wijkgemeenten, aan de wijkraad van kerkvoogden toegezonden, op welks voordracht de kerkeraad vervolgens overgaat tot vervulling van de vacature.