Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 9.

Verkiezing door de kerkeraad.

Lid
3

In de mededeling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt uitdrukkelijk bij elke vacature vermeld, of zij de verkiezing van een ouderling, een kerkvoogd of een diaken betreft.