Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 9.

Verkiezing door de kerkeraad.

Lid
2

Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen gaat de kerkeraad over tot vervulling van de vacature.