Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 8.

Verkiezing op voordracht van de kerkeraad.

Lid
7

Vindt de verkiezing niet in een vergadering plaats, dan wordt bij het staken der stemmen de in leeftijd oudste van het dubbeltal geacht te zijn gekozen.