Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 8.

Verkiezing op voordracht van de kerkeraad.

Lid
4

De kerkeraad brengt bij de oproep tot een verkiezing, welke ten minste acht dagen tevoren schriftelijk aan ieder persoonlijk of door een mededeling in het kerkblad en afkondiging in een kerkdienst geschiedt, tevens de voorgedragen dubbeltallen ter kennis van de lidmaten.