Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 8.

Verkiezing op voordracht van de kerkeraad.

Lid
2

Na kennisneming van deze aanbevelingen stelt de kerkeraad in alphabetische volgorde dubbeltallen op voor iedere vacature.