Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 6.

Verkiezing door de lidmaten naar geographische indeling.

Lid
5

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde bepalingen worden herzien, zodra de kerkeraad besluit tot uitbreiding van het getal der ouderlingen, die geen kerkvoogd zijn, der kerkvoogden of der diakenen, doch blijft overigens van kracht gedurende de periode van zes jaren, bedoeld in het tweede lid van art. 3 dezer ordinantie.