Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 6.

Verkiezing door de lidmaten naar geographische indeling.

Lid
4

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde bepalingen bevatten een beschrijving van de grenzen van elk geographisch onderdeel en vermelden daarbij het getal ouderlingen, die geen kerkvoogd zijn, het getal kerkvoogden en het getal der diakenen, dat de lidmaten van elk onderdeel verkiezen, alsmede het getal lidmaten, dat ten tijde van de vaststelling der bepalingen in elk onderdeel woonachtig is.