Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 6.

Verkiezing door de lidmaten naar geographische indeling.

Lid
3

Het in het tweede lid van dit artikel bepaalde geldt op overeenkomstige wijze voor het getal der kerkvoogden en eveneens voor het getal der diakenen, dat door lidmaten van een geographisch onderdeel der gemeente verkozen wordt.