Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 6.

Verkiezing door de lidmaten naar geographische indeling.

Lid
2

De verhouding van het getal ouderlingen, die geen kerkvoogd zijn, dat door de lidmaten, woonachtig binnen de grenzen van zulk een geographisch onderdeel, verkozen wordt, tot het getal ouderlingen, die geen kerkvoogd zijn, dat in de kerkeraad zitting moet hebben, is evenredig, of ten naaste bij evenredig, aan de verhouding van het getal lidmaten van dat geographisch onderdeel tot het getal der lidmaten van de gehele gemeente.