Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 6.

Verkiezing door de lidmaten naar geographische indeling.

Lid
1

In de plaatselijke regeling, bedoeld in het vijfde lid van art. 3 van de ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen, is de kerkeraad bevoegd bepalingen op te nemen, krachtens welke de gemeente wordt ingedeeld in een aantal geographische onderdelen, waarvan de lidmaten de bevoegdheid tot verkiezing hebben van één of meer der ouderlingen, die geen kerkvoogd zijn, van één of meer der kerkvoogden en van één of meer der diakenen.