Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Lid
4

Bevat de verkiezingslijst voor een bepaalde vacature slechts één aanbeveling, dan wordt de aanbevolene door de kerkeraad verkozen verklaard.