Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Lid
3

Zijn geen aanbevelingen bij de kerkeraad ingekomen voor een bepaalde vacature, dan kan door de kerkeraad zelf in die vacature worden voorzien.