Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Lid
2

De kerkeraad brengt de namen van alle aanbevolenen, voor elke vacature afzonderlijk, voorzover zij door tien of meer lidmaten der gemeente zijn aanbevolen of ook, waar het de verkiezing van een kerkvoogd betreft, door de vergadering van kerkvoogden en notabelen, alsmede de namen van hen, die naar het oordeel van de kerkeraad zelf voor verkiezing in aanmerking komen, in alphabetische volgorde op een verkiezingslijst.