Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Lid
11

In de mededeling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, en op de verkiezingslijst, bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, wordt uitdrukkelijk bij elke vacature vermeld, of zij de verkiezing betreft van een ouderling, een kerkvoogd of een diaken.