Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Lid
10

Indien in een vacature niemand der aanbevolenen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt — zo nodig na loting door de kerkeraad tussen hen, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben — een herstemming plaats tussen de twee aanbevolenen, die het hoogste aantal stemmen verkregen.