Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 4.

De zesjaarlijkse stemming.

Lid
4

Van de uitslag der stemming wordt binnen acht dagen schriftelijke mededeling gedaan aan het breed moderamen van de classicale vergadering.