Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 12.

De bevestiging.

Lid
1

Zijn geen bezwaren ingekomen of werden de ingediende bezwaren ongegrond bevonden, dan vindt de bevestiging binnen vier weken plaats in een kerkdienst der gemeente.