Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 11.

De verkiezing van ouderlingen en diakenen.

Lid
6

Daarbij wordt tevens beslist, of de keuze van kracht blijft, terwijl, zo dit niet het geval is, tot het houden van een nieuwe verkiezing wordt overgegaan.