Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 11.

De verkiezing van ouderlingen en diakenen.

Lid
4

Wie zijn roeping tot het ambt aanvaardt, wordt, nadat de uitslag van de stemming van kracht is geworden, op de eerstvolgende Zondag in een kerkdienst der gemeente aan haar voorgesteld.