Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 11.

De verkiezing van ouderlingen en diakenen.

Lid
3

Hij, die gekozen is tot ouderling of diaken, ontvangt van de kerkeraad daarvan schriftelijk bericht onder mededeling, dat hem een tijd van beraad wordt gegeven van zeven dagen.