Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 10.

Algemene bepalingen.

Lid
3

Voor vergaderingen van lidmaten, als in dit hoofdstuk bedoeld, is geen quorum vereist, terwijl bij de berekening van het aantal geldig uitgebrachte stemmen blanco stemmen niet meetellen.