Ordinantie voor de vorming van gemeenten.

 

I. Gewone gemeenten.

Artikel 3.

Het bijhouden van het doop-, lidmaten- en trouwboek.

Lid
2

Deze boeken worden ingericht naar een door het breed moderamen der synode daarvoor vastgesteld model, in duplo bijgehouden en ten minste eenmaal per maand bijgewerkt.