Ordinantie voor de vorming van gemeenten.

 

I. Gewone gemeenten.

Artikel 2.

Het register van gemeenteleden.

Lid
2

Het register der gemeenteleden wordt regelmatig bijgehouden met behulp van de gegevens over de plaats gevonden hebbende verhuizingen en veranderingen in de gezinnen, verkregen van de andere gemeenten der Kerk en uit het burgerlijk bevolkingsregister ter plaatse.