Ordinantie voor de vorming van gemeenten.

 

I. Gewone gemeenten.

Artikel 2.

Het register van gemeenteleden.

Lid
1

Van de leden der gemeente wordt door het college van kerkvoogden een kaartregister bijgehouden, ingericht naar een der door het generaal college van toezicht aangewezen modellen en bevattende van elk lid de gegevens omtrent doop, belijdenis, huwelijk, gezinsverband en werkkring.