Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 23.

De kas voor de administratiekosten.

Lid
4

Bezwaren betreffende het quotum of de vergoeding van onkosten uit de kas voor de administratiekosten, welke niet door overleg uit de weg kunnen worden geruimd, worden ter kennis gebracht van de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen, die daarin een eindbeslissing geeft.