Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 23.

De kas voor de administratiekosten.

Lid
3

Het quotum wordt vastgesteld naar draagkracht volgens door de generale financiële raad te stellen regelen, nadat over deze regelen tevoren door de generale financiële raad overeenstemming is verkregen met de algemene kerkvoogdijraad en de algemene diaconale raad.