Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 23.

De kas voor de administratiekosten.

Lid
2

Het quotum wordt geheven van alle lichamen, organen, administraties, kassen en fondsen, die, naar het bepaalde in art. 3 van de ordinantie voor het toezicht, onder toezicht staan.