Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 23.

De kas voor de administratiekosten.

Lid
1

In de kas voor de administratiekosten, die onder beheer staat van de generale financiële raad, worden gestort de bijdragen uit ’s rijks kas voor de kosten van het bestuur der Kerk en — onder de naam van quotum — te heffen jaarlijkse bijdragen ter dekking van de administratiekosten der Kerk.