Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 22.

De administratiekosten der Kerk.

Lid
3

Alle andere zaken betreffende de administratiekosten worden geregeld in de generale regeling, bedoeld in het tweede lid van art. 17 dezer ordinantie.