Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 22.

De administratiekosten der Kerk.

Lid
1

Als administratiekosten der Kerk worden aangemerkt de
reiskosten,
verblijfkosten,
vergaderkosten,
bureaukosten van, en
salarissen van functionarissen in dienst bij
classicale, provinciale en generale organen der Kerk.