Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 20.

De vertegenwoordiging in en buiten rechte van de Hervormde Kerk in haar geheel.

Lid
1

De Nederlandse Hervormde Kerk wordt in alle vermogensrechtelijke zaken vertegenwoordigd door de generale financiële raad, die daarbij — met inachtneming van de regelen, gesteld in art. 17 van de ordinantie voor het toezicht — bevoegd is tot alle rechtshandelingen.