Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 19.

Het beheer van de generale kassen en fondsen.

Lid
3

De generale financiële raad kan desgewenst de betrokken kerkelijke lichamen bijeenroepen ter bespreking van de verwerving van de gelden en van hetgeen verder aan de goede gang van zaken dienstbaar is.