Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 19.

Het beheer van de generale kassen en fondsen.

Lid
2

De begroting van een algemene kas of fonds, of van de administratiekosten van een kerkelijk lichaam, wordt opgesteld door het lichaam, aan hetwelk de beslissing over de besteding van de gelden toekomt, terwijl deze begroting de goedkeuring behoeft van de generale financiële raad.