Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 19.

Het beheer van de generale kassen en fondsen.

Lid
1

Het beheer, de administratie en de beslissing over de besteding van de gelden en goederen der Kerk, berusten bij de generale financiële raad, tenzij bij ordinantie anders is bepaald, of deze bij besluit van de generale financiële raad geheel of ten dele zijn overgedragen aan een kerkelijk lichaam, echter onder bepaling, dat deze zullen geschieden onder verantwoording aan, onder goedkeuring van en op de wijze, voorgeschreven door de generale financiële raad.