Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 18.

De vorming van generale kassen en fondsen.

Lid
6

Nevens de andere kassen in de ordinanties der Kerk genoemd, zullen er in elk geval zijn
een generale kas voor de geestelijke belangen, waarvan de beslissing over de besteding van de gelden berust bij de generale financiële raad;
een generale kerkvoogdij-kas, waarvan de beslissing over de besteding van de gelden berust bij de algemene kerkvoogdijraad;
een generale diaconale kas, waarvan de beslissing over de besteding van de gelden berust bij de algemene diaconale raad.