Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 18.

De vorming van generale kassen en fondsen.

Lid
5

Indien besloten is tot vorming van een generale kas of fonds, worden de bepalingen terzake, voorzover daarin niet reeds bij ordinantie is voorzien, opgenomen in de generale regeling bedoeld in het tweede lid van art. 17 dezer ordinantie.