Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 18.

De vorming van generale kassen en fondsen.

Lid
2

Een generale kas of fonds komt tot stand bij besluit van de generale synode, in overleg met de generale financiële raad.