Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

III. De bredere kerkvoogdij-organen.

Artikel 15.

De taak der bredere kerkvoogdij-organen.

Lid
3

Van de door haar hierover genomen beslissing staat, binnen een maand, nadat deze ter kennis van de kerkeraad en van het college van kerkvoogden is gekomen, voor deze beroep open op de algemene kerkvoogdijraad.