Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

III. De bredere kerkvoogdij-organen.

Artikel 15.

De taak der bredere kerkvoogdij-organen.

Lid
2

De provinciale kerkvoogdij-commissies hebben inzonderheid ook tot taak, de haar krachtens art. 12 van deze ordinantie toegezonden begrotingen te beoordelen.